Releasedatum: Donderdag, 8 augustus 2019

Mogelijkheid om te zoeken naar projecten met inzageniveau toegevoegd

 • Via Uren / Projecten > Projecten > is het vanaf nu mogelijk om te zoeken naar projecten met een specifiek inzageniveau. Als gevolg van deze wijziging is eenvoudig na te gaan welke projecten onder welke inzageniveau vallen en bijvoorbeeld mogelijk niet worden meegenomen in declaratierondes en/of rapportages.
Releasedatum: Donderdag, 4 juli 2019

Mogelijkheid tot uitsluiten van herkomst geschreven tijd is toegevoegd

 • Via de bedrijfsinstellingen onder 'Uren', is het nu mogelijk om informatie over de herkomst van de geschreven tijd, niet meer automatisch te laten opnemen.
Releasedatum: Donderdag, 27 juni 2019

Zoekmogelijkheid FAQ (veelgestelde vragen) verbeterd

 • De zoekmogelijkheid binnen onze FAQ (veelgestelde vragen) is verbeterd. Hierdoor is het nog eenvoudiger geworden om een antwoord te krijgen op vragen waar u als gebruiker mogelijk tegenaan loopt. De FAQ kunt u onder andere raadplegen via het hoofdmenu (onder "Servicedesk") en via een widget in het dashboard.
Releasedatum: Donderdag, 20 juni 2019

Markeer nieuwe relaties automatisch met 'Geen mailing'

 • Vanuit 'Instellingen' > 'Bedrijf' > 'Relatiebeheer: Mailing voorkeur' kan nu voor nieuwe relaties per relatietype aangegeven worden of deze standaard wel of geen mailings dienen te ontvangen.
Releasedatum: Donderdag, 13 juni 2019

Koppelen van inzageniveau toegevoegd aan insolventiedossiers

 • Vanaf nu is het ook voor insolventiedossiers mogelijk om een inzageniveau te koppelen. Als gevolg van deze wijziging is het veld waarmee het type insolventiedossier wordt vastgelegd, verplaatst naar het tabblad "Insolventie" > "Algemeen".
Releasedatum: Donderdag, 6 juni 2019

Taken zichtbaar in alle agenda-weergaven

 • Vanaf nu zijn openstaande taken ook zichtbaar in de agenda-weergaven "Week (Blok weergave)" en "Maand". Als gevolg van deze wijziging zijn openstaande taken in alle agenda-weergaven zichtbaar.
Releasedatum: Donderdag, 30 mei 2019

Mogelijkheid om een contactpersoon te kopiëren

 • Het is vanaf nu mogelijk om een contactpersoon te kopiëren naar een nieuw / bestaand bedrijf. Als gevolg van deze functie is het niet meer nodig om een contactpersoon helemaal opnieuw in te voeren als deze bijvoorbeeld van werkgever verandert. Wanneer u de relatiekaart van een contactpersoon geopend heeft, treft u de functie in het Actie-menu aan de linkerkant van het scherm.
   
Releasedatum: Dinsdag, 21 mei 2019

Validatie van e-mailadressen voorkomend in advocatuurdossier

 • Per advocatuurdossier kan nu ingesteld worden dat e-mailadressen gecontroleerd moeten worden. Met deze controle wordt in de webversie van BaseNet nagekeken of de adressen waaraan losse e-mailberichten worden verstuurd, voorkomen op relaties die aan het dossier gekoppeld zijn. Zodra onbekende adressen worden gedetecteerd, zullen deze kenbaar gemaakt worden alvorens besloten kan worden om alsnog te versturen.
Releasedatum: Woensdag, 24 april 2019

Geldigheidsduur van externe links nu per soort instelbaar

 • Het is nu mogelijk om de geldigheidsduur van externe weblinks naar verschillende (optionele) onderdelen van BaseNet in te stellen. Zo kunnen iDeal-betaallinks nu bijvoorbeeld een andere levensduur hebben dan links naar uitnodigingen voor evenementen. U past deze instellingen aan in bedrijfsinstellingen onder 'Customerwebsite'.
Releasedatum: Dinsdag, 16 april 2019

Concepten kunnen nu worden aangepast zonder kopie

 • Voorheen werd bij het openen en vervolgens in dezelfde e-mailbox opslaan van een concept, een nieuwe versie van het concept naast de oude versie geplaatst. Door een update wordt uw oude versie nu geüpdatet en heeft u alleen de laatste versie van het concept in de conceptenmap staan.
Releasedatum: Dinsdag, 26 maart 2019

Volgorde e-mailbijlagen instelbaar

 • Het is nu mogelijk om de volgorde van e-mailbijlagen in te stellen, door deze te verslepen.
Releasedatum: Dinsdag, 1 januari 2019

Insolventietarieven 2019

 • Sinds 1 januari zijn de nieuwe 2019 Recofa-tarieven en factorensystematiek voor insolventiedossiers doorgevoerd in de salarisoverzichten en insolventiefacturatie.
Releasedatum: Donderdag, 27 december 2018

BaseNet gereed voor BTW verhoging van 6% naar 9%

 • Binnen BaseNet is het mogelijk om binnen enkele stappen aanpassingen door te voeren, zodat uw omgeving gereed is voor de BTW-verhoging van 6% naar 9% die per 1 januari 2019 ingaat. Voor het stappenplan logt u in BaseNet in en gaat u naar dit FAQ artikel.
Releasedatum: Dinsdag, 13 november 2018

Mutaties koppelen

 • In de administratiemodule is het nu mogelijk om via overzichten > mutaties grootboekrekeningen, mutaties van tussenrekeningen die bij elkaar horen, te koppelen. Nadat mutaties gekoppeld zijn, is het eenvoudig om direct op het scherm op te vragen uit welke mutaties het saldo op het grootboek bestaat.
Releasedatum: Maandag, 15 oktober 2018

Naam boven geprinte e-mail

 • Bij het uitprinten van e-mail wordt de naam van het gebruikte account boven de print weergegeven.

Releasedatum: Donderdag, 9 augustus 2018

Verwerken facturen i.c.m. Exact en Twinfield

 • Facturen zonder factuurregels kunnen niet langer worden verwerkt bij gebruik van onze koppelingen met Twinfield of Exact Online, facturen zonder factuurregels zijn niet te exporteren naar Twinfield of Exact Online.
Releasedatum: Donderdag, 2 augustus 2018

Documentdatums kunnen gewijzigd worden

 • Voorheen lag de documentdatum altijd vast op het moment van aanmaken, deze datum kan vanaf heden ten behoeve van verschillende doeleinden worden gewijzigd.
Releasedatum: Dinsdag, 5 juni 2018

Rapportage realisatie financiële begroting per sectie

 • In de administratie-module onder overzichten -> begrotingen is een rapportage toegevoegd voor diegenen die beschikken over de begrotings-module. Deze rapportage geeft de begroting en realisatie per kostenplaats en kostenplaatsgroep, duidelijk onder elkaar weer.
Releasedatum: Donderdag, 31 mei 2018

Vergrendelen en verwijderen van persoonsgegevens

 • Particulieren en hun gekoppelde data kunnen nu vergrendeld worden via het actiemenu aan de linkerzijde bij de particulier. Vergrendelde particulieren en hun data zijn niet meer via gangbare wijze inzichtelijk en kunnen door gebruikers met bedrijfsinstellingen worden ontgrendeld of permanent worden verwijderd.
Releasedatum: Donderdag, 3 mei 2018

Standaard verzendwijze facturen voor nieuwe relaties

 • Via bedrijfsinstellingen -> factuurinstellingen is er nu de mogelijkheid om aan te geven of de verzendwijze van facturen in de debiteureninstellingen automatisch op 'per post' of 'per e-mail' moet worden gezet. Deze instelling heeft alleen effect op nieuw aan te maken debiteuren (relaties).
Releasedatum: Woensdag, 21 maart 2018

Diverse updates

 • In de bedrijfsinstellingen kan nu per type werkzaamheid een standaard omschrijving worden opgenomen
 • Grote e-mailmappen tonen maximaal 5000 e-mails zodat deze sneller laden
 • De roladministratie in dossiers is nu ook te sorteren op actiedatum
Releasedatum: Maandag, 12 februari 2018

KEI update - zaakindiening art. 112

 • Vanaf heden is de indieningswijze voor artikel 112, toegevoegd aan onze KEI-koppeling.
Releasedatum: Donderdag, 8 februari 2018

App update - versie 11

 • Het Email accounts en folder scherm heeft een vernieuwd design gekregen, waardoor meer vanaf één scherm gedaan kan worden
 • KEI-documenttypen zijn toegevoegd aan de app, als over onze KEI-koppeling beschikt, kunt u er nu op filteren
 • De 'widgets' in het dashboard-scherm hebben nu een titel
 • Verschillende kleine bugfixes
Wijzigingen specifiek voor Apple iOS:
 • Bij het het schrijven van e-mails in iOS loopt de tekst niet langer uit het scherm
 • De app maakt meer gebruik van de mogelijkheden en standaard en van  iOS, voor bijvoorbeeld pop-ups en het navigeren naar voorgaande schermen

Wijzigingen specifiek voor Google Android:
 • Nu ook vingerafdruk-authenticatie voor Android

 
Releasedatum: Woensdag, 17 januari 2018

Herhaaltaken

 • Het is nu mogelijk om van een bestaande taak, een herhaaltaak te maken. Hierdoor is het mogelijk taken met een zelf te bepalen interval, eventueel alleen op werkdagen, te herhalen. U vindt de optie in het actie-menu aan de linkerzijde in een taak.
Releasedatum: Woensdag, 10 januari 2018

Preview van Microsoft Outlook-concepten

 • Het afwijkende bestandstype voor e-mails dat als concept vanuit Microsoft Outlook (.msg) wordt verstuurd, kan vanaf nu ingezien worden met de reeds bestaande preview-functie (bril-icoon)
Releasedatum: Donderdag, 28 december 2017

Security-update externe mail

In verband met veiligheidsmaatregelen hanteren wij vanaf heden verbeterde mail-instellingen voor uitgaande e-mail bij externe apparaten
Indien u gebruik maakt van uw BaseNet mail-adres buiten uw vertrouwde BaseNet omgeving, dient u de volgende wijzigingen door te (laten) voeren aan de uitgaande (SMTP) van uw externe (mail)programma:

Bij de uitgaande server-instellingen kunt u nagaan of het volgende staat ingesteld:

- SSL aanzetten
- Accountnaam (gebruikersnaam) wijzigen naar e-mailadres

(Indien u gebruik maakt van een scanner, welke berichten kan doorsturen, dan dient u deze instellingen ook na te (laten) lopen.)

Releasedatum: Woensdag, 20 december 2017

app update - versie 10

 • Uiterlijk en navigatie van de app aangepast zodat deze meer overeenkomt met het besturingssysteem waarop de app werkt, namelijk Android en iOS.
 • Versturen van documenten en bijlagen naar externe applicaties (dropbox, whatsapp, etc.)
 • Direct vanuit een geopend document, het document e-mailen
 • Leesbevestiging voor de te verzenden e-mail in de verzendvoorkeuren
 • Diverse algemene verbeteringen en (bug)fixes
Wijzigingen specifiek voor Apple iOS:
 • Apple's Home Screen Quick Actions: nieuwe urenregel, open primare inbox, open agenda, open relatiebeheer
 • Printen van e-mail en html-bijlagen, PDF en afbeeldingen en geschikte document-previews
Wijzigingen specifiek voor Google Android:
 • Android's App Shortcuts: nieuwe urenregel, open primare inbox, open agenda, open relatiebeheer
Releasedatum: Vrijdag, 3 november 2017

App update - Automatische stopwatch en salesmodule

 • Automatische stopwatch bij projecten/dossiers
 • Salesmodule nu ook beschikbaar in de app
 • Diverse algemene verbeteringen
Releasedatum: Dinsdag, 31 oktober 2017

Verduidelijking inzageniveau bij e-mail

 • Als u een e-mail naar een collega verstuurt met een ander inzageniveau dan 'iedereen', dan krijgt uw collega hier binnen BaseNet een melding van. Het inzage-niveau van de e-mail die bij uw collega binnenkomt staat bij archivering standaard op door u gekozen inzageniveau.​​​​​​
Releasedatum: Dinsdag, 24 oktober 2017

Documentattributen wissen

 • Documentattributen wissen - met deze nieuwe functie verwijdert u metadata uit uw .doc en .docx bestanden
Releasedatum: Dinsdag, 17 oktober 2017

Document preview, Power Reports en Office 365 online

 • Vernieuwde document-preview in documenten & e-mails
 • Power Reports voor meer informatie over uw bedrijf
 • Nieuwe documentkoppeling voor Office 365 online
Releasedatum: Maandag, 7 augustus 2017

App update - Algemene verbeteringen

 • Mogelijkheid om projecten aan te maken.
 • Groepsafspraak deelnemers zijn nu zichtbaar.
 • Standaard inzage niveau wordt nu automatisch ingevuld.
 • Bijlage toevoegen vanuit de mail filtert automatisch op geselecteerde projecten.
 • Diverse algemene verbeteringen en (bug)fixes.
Releasedatum: Donderdag, 8 juni 2017

Mailfolders rood gemarkeerd bij meer dan 5000 mails inhoud

 • Mailfolders met meer dan 5000 berichten inhoud, worden vanaf heden rood gemarkeerd.

App update - Automatisch tijdschrijven na een telefoongesprek en meer

 • Indien u gebruik maakt van de automatische stopwatch zal de App na het beëindigen van het gesprek vragen of u de gesprekstijd als uren wilt registreren.
  uren registreren na gesprek
 • Agenda en Taak notificaties zijn instelbaar
  Instellen notificaties
 • Tijdschrijfgroepen zijn toegevoegd bij uren (enkel relevant voor gebruikers van de insolventiemodule)
 • Afspraken van agendafeeds zijn zichtbaar in het agendaoverzicht
 • Diverse algemene verbeteringen en (bug)fixes
Releasedatum: Maandag, 22 mei 2017

App update - E-mailnotificaties en meer

 • E-mailnotificaties ontvangen op uw smartphone

  Schakel dit per mailbox in vanaf het instellingenscherm in de app

 • Documenttype bij het versturen en opslaan van e-mails
 • KM-registratie en reiskosten bij het invoeren van uren
 • Bugfixes
Releasedatum: Woensdag, 26 april 2017

Tijdelijke bestanden

 • Grote rapporten en overzichten worden op de achtergrond gedraaid, zodat u verder kunt werken.
  Het rapport/overzicht wordt in Correspondentie > Tijdelijke bestanden geplaatst.
Releasedatum: Dinsdag, 25 april 2017

Realtime e-mail

 • Nieuwe e-mails verschijnen direct in de inbox, zonder dat de mailbox handmatig ververst dient te worden
Releasedatum: Donderdag, 20 april 2017

Eenvoudige taak

 • Het takenscherm is aanzienlijk vereenvoudigd. Middels een icoon in de rechter bovenhoek is het mogelijk om te schakelen tussen de simpele en uitgebreide weergave.
Releasedatum: Vrijdag, 14 april 2017

Uren in bulk wijzigen

 • Meerdere urenregels kunnen vanuit Uren / Projecten > Uren geselecteerd worden om in bulk gewijzigd te worden.
  (Enkel beschikbaar indien u beschikt over bedrijfsinstellingen)
Releasedatum: Dinsdag, 11 april 2017

App update - stopwatch, widgets en meer

 • Stopwatch voor het versturen en opslaan van e-mails

   
 • Widgets in het dashboard beheren

   
 • Ontkoppelen van relaties en projecten

   
 • Foto uploaden als bijlage
 • Diverse (kleine) bugfixes en optimalisaties
Releasedatum: Dinsdag, 4 april 2017

Desktopnotificaties voor nieuwe e-mail

 • Voor nieuwe e-mail is het naast de huidige notificaties ook mogelijk om desktopnotificaties te activeren. 
  Deze notificatie wordt door de computer getoond, ook als BaseNet geminimaliseerd is en/of niet op de voorgrond openstaat.


  De desktopnotificatie kan per mailbox ingesteld worden, via:
  Instellingen > E-mail > E-mailaccounts > Open de betreffende mailbox > Tabblad:Overige > Notificaties bij nieuwe e-mail
Releasedatum: Vrijdag, 10 maart 2017

App update - nieuw dashboard en zoekfilters

 • Het dashboard is volledig vernieuwd en uitgebreid

   
 • Zoekfilters toegevoegd aan correspondentie
Releasedatum: Dinsdag, 14 februari 2017

E-mailadressen zelf beheren

 • Indien uw e-mail via BaseNet loopt, kunt u e-mailadressen en forwards zelf aanmaken en beheren vanuit de bedrijfsinstellingen.
Releasedatum: Donderdag, 9 februari 2017

App update - e-mail

 • E-mails kunnen verwerkt worden middels 'swipe' handelingen in de lijst met e-mails

   
 • E-mails kunnen in bulk verwerkt worden in de lijst met e-mails

   
 • Bug fixes
  • Uren zoeken
  • Taken zoeken
  • Aanmaken nieuwe taak
  • Verbeteringen automatisch invullen inzageniveau a.d.h.v. project
Releasedatum: Woensdag, 1 februari 2017

Slepen e-mailbijlagen

 • E-mailbijlagen kunnen direct naar het e-mailscherm gesleept worden. Afbeeldingen worden in de e-mail zelf opgenomen, overige bestanden worden als losse bijlagen toegevoegd aan de e-mail.
Releasedatum: Dinsdag, 10 januari 2017

Bijlagen voor taken en agendapunten

 • Op taken en agendapunten is het mogelijk om bijlagen te koppelen vanuit correspondentie.
Releasedatum: Vrijdag, 6 januari 2017

App update

 • Een nieuwe versie voor de app is beschikbaar met een aantal (bug)fixes (voor o.a. het selecteren van uurtypes, het gereed markeren van taken en het vastlopen bij meldingen op bepaalde acties in iOS).
Releasedatum: Donderdag, 22 december 2016

Nieuwe App, KEI en meer

 • De nieuw app is gelanceerd, grote stappen gezet met KEI en meer.
  Bekijk hier de nieuwsbrief.
Releasedatum: Dinsdag, 15 november 2016

Insolventie crediteurenoverzicht

 • Vanuit een insolventiedossier is het mogelijk om een crediteurenoverzicht uit te draaien als excel-sheet.
Releasedatum: Donderdag, 10 november 2016

E-mailbijlagen vernieuwd

 • E-mailbijlagen zijn compleet vernieuwd. De manier van toevoegen is vereenvoudigd en de weergave is sterk verbeterd.
Releasedatum: Donderdag, 20 oktober 2016

E-mailconcept als PDF bijlage versturen

 • Sinds enige tijd is het mogelijk om een e-mailconcept als bijlage van een e-mail te versturen. Nu is het ook mogelijk om het e-mailconcept direct te converteren naar PDF.
Releasedatum: Dinsdag, 18 oktober 2016

Bijlagen toevoegen als PDF verbeterd

 • De mogelijkheid om bijlagen toe te voegen en deze te converteren naar PDF is sterk verbeterd. Het is overzichtelijker, tevens is er een mogelijkheid om per gekozen bestand aan te vinken of deze geconverteerd dient te worden.
Releasedatum: Donderdag, 15 september 2016

KEI eerste tests geslaagd

 • Voor de systeemkoppeling met KEI zijn de eerste mijlpalen behaald. De volgende concrete stappen zijn onlangs met succes voltooid:
  • Aansluiting JUBES testomgeving geslaagd
  • Infrastructuurtest met KEI succesvol verlopen
  • Eerste bericht voor het indienen van een zaak in vanuit BaseNet naar KEI verstuurd en succesvol aangekomen
  • BaseNet-integratie met KEI (test)omgevingen/infrastructuur in afrondende fase
Releasedatum: Vrijdag, 19 augustus 2016

Voorschot geheel verrekenen

 • Middels een instelling is het mogelijk om via Instellingen (Bedrijf) > Facturatie > Factuurinstellingen > Voorschot geheel verrekenen aan te geven of er bij een tussentijdse verrekening van een voorschot het gehele voorschotbedrag dient te worden verrekend of enkel een deel daarvan.
Releasedatum: Donderdag, 4 augustus 2016

Notificaties agenda en taken verbeterd

 • De notificaties voor agendapunten en taken zijn verbeterd. Wanneer deze gezien zijn, verdwijnt het getal. Notificaties zijn tevens uit de lijst te verwijderen.
Releasedatum: Vrijdag, 29 juli 2016

E-mailadressen eenvoudiger te bewerken

 • Middels dubbelklik op de relatienaam in het Aan, Cc of Bcc veld, is het mogelijk om het e-mailadres te bewerken of te kopiëren.

   
Releasedatum: Donderdag, 21 juli 2016

E-mailadressen gebruiksvriendelijker

 • De weergave van e-mailadressen bij het opstellen van e-mails is aanzienlijk verbeterd. Wanneer de e-mail aan veel afzenders gericht wordt, is dat direct duidelijk, ook is het toevoegen en verwijderen van e-mailadressen in het Aan, Cc en Bcc veld vereenvoudigd.
Releasedatum: Maandag, 18 juli 2016

Onderscheid mailboxen in notificaties

 • Wanneer u voor meer dan één mailbox notificaties ingeschakeld heeft, wordt de naam van de mailbox bij de notificatie getoond. Zo ziet u direct bij welke mailbox de e-mailnotificatie hoort.
Releasedatum: Vrijdag, 15 juli 2016

Vernieuwd contactformulier

 • Het contactformulier is vernieuwd om zo nog eenvoudiger en sneller uw vraag en/of feedback bij ons te kunnen melden. Deze is beschikbaar middels de oranje "Contact" knop bovenin het scherm.
Releasedatum: Woensdag, 6 juli 2016

Afbeeldingen in de e-mail niet meer als losse bijlage

 • Bepaalde bestanden (met name afbeeldingen) die worden verstuurd in een e-mail, zijn vaak geen losse bijlagen en horen enkel in de e-mail zelf getoond te worden. Dit geldt met name voor logo's, iconen en soms foto's die in een e-mail geplaatst worden. Dergelijke bestanden zullen binnen BaseNet niet meer als losse bijlage bij een e-mail te zien zijn. Dit voorkomt vervuiling en verwarring, zo zijn e-mails met daadwerkelijke bijlagen ook makkelijk te onderscheiden. 
Releasedatum: Woensdag, 29 juni 2016

E-mailconcept als bijlage versturen

 • Vanuit de map 'Concepten' in de mailbox, is het mogelijk om de e-mail te selecteren, om deze vervolgens als concept bij een nieuwe e-mail te versturen.
Releasedatum: Dinsdag, 21 juni 2016

Schermen delen met collega's

 • Wanneer u een document, taak, etc. aanmaakt, kunt u nu eenvoudig naar dit scherm linken. Zo kunt u bijvoorbeeld een link van een specifiek document e-mailen naar uw collega, zodat hij/zij er direct mee aan de slag kan.
Releasedatum: Donderdag, 12 mei 2016

E-mail converteren naar PDF

 • Bij het versturen van documenten per e-mail, bestond de mogelijkheid om deze direct (door het systeem) te laten converteren naar PDF. Deze mogelijkheid is uitgebreid, zodat ook e-mails die als bijlage bij een andere e-mail verstuurd worden, direct naar PDF geconverteerd kunnen worden. Houd hierbij rekening dat alleen het bericht zelf geconverteerd kan worden (niet eventuele bijlagen). 
Releasedatum: Woensdag, 4 mei 2016

Gebruikers automatisch op inactief op datum

 • Gebruikers zijn altijd op ieder gewenst moment op inactief of actief te zetten binnen BaseNet. Dit kan nu ook ingepland op een bepaalde datum (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding van een medewerker).
Releasedatum: Woensdag, 20 april 2016

Suggesties e-mailrelatie verbeterd

 • De suggesties voor een relatie bij een inkomende e-mail worden niet meer direct in een lijst getoond, maar als link met het aantal resultaten.
Releasedatum: Donderdag, 14 april 2016

Filteren in multi-select

 • In lijsten waar het mogelijk is om meerdere opties aan te vinken, kan er gefilterd worden op naam.
Releasedatum: Dinsdag, 5 april 2016

Suggesties e-mailrelatie

 • Wanneer er een e-mail binnenkomt van een e-mailadres die bij meerdere relaties bekend is, toont het systeem de suggesties, zodat de gebruiker zelf een keuze kan maken.
Releasedatum: Donderdag, 31 maart 2016

E-mailnotificatie

 • Per mailbox is het mogelijk om in te stellen of er een notificatie getoond dient te worden bij nieuwe e-mailberichten.
  Dat kan via:
  1. Instellingen (Persoonlijk) > E-mail > E-mailaccounts
  2. Open de betreffende mailbox > Tabblad: Opties
  3. Zet een vinkje bij Notificaties bij nieuwe e-mail
E-mailnotificatie in uw BaseNet omgeving
Releasedatum: Donderdag, 24 maart 2016

E-mailbijlage opslaan als revisie

 • De bijlage van een e-mail is direct op te slaan bij een bestaand document, zodat er direct in verder gewerkt kan worden. Het originele document wordt dan als revisie bij het document opgeslagen.
E-mailbijlage opslaan als revisie
Releasedatum: Vrijdag, 18 maart 2016

Eerste versie koppeling Legal Intelligence

 • De eerste versie van de koppeling met Legal Intelligence is in gebruik genomen door een aantal pilotkantoren
Releasedatum: Maandag, 7 maart 2016

Documenttype in bulk aanpassen

 • Het documenttype van meerdere documenten en e-mails kan in één keer aangepast worden. Vink hiervoor de gewenste documenten aan in 'Documenten en E-mails' en klik rechts in het actiemenu op 'Verplaatsen'
Releasedatum: Vrijdag, 26 februari 2016

OHW insolventie beperken tot eigen saldo

 • Het OHW van een insolventiedossier, kan beperkt worden tot het "eigen saldo", middels de volgende instelling:
  Instellingen (Bedrijf) > Insolventie > OHW beperken tot beschikbaar saldo
Releasedatum: Donderdag, 14 januari 2016

Eerste fase KEI

 • Alle eerste ontwikkelingen voor de koppeling met KEI zijn afgerond. Zodra er verdere testmogelijkheden zijn vanuit Rechtspraak, kunnen ontwikkelingen verder voortgezet worden
Releasedatum: Donderdag, 7 januari 2016

Uitbreidingen aanhef t.b.v. templates

 • De aanhef Geachte/Beste kan bij een relatie toegevoegd worden voor: 'Geachte heer (of mevrouw) Achternaam, Beste Voornaam'
 • Uitbreidingen voor aanhef met voornaam, zoals Chère, Liebe, Lieber, Ha en meer
 • Overige kleine uitbreidingen en verbeteringen
Releasedatum: Maandag, 21 december 2015

Indeling dossiertabbladen verbeterd

 • Tabbladen binnen dossiers en projecten, hebben een betere indeling gekregen. Tabbladen gerelateerd aan financiële zaken en afspraken staan allemaal onder "Financieel".
Releasedatum: Donderdag, 26 november 2015

Gereeddatum taak verandert evenredig aan gewijzigde escalatiedatum

 • Wanneer van een taak de escalatiedatum en of tijd wordt gewijzigd, verandert de gereeddatum en of tijd nu evenredig mee.
Releasedatum: Woensdag, 11 november 2015

Melding dubbele e-mailadressen bij versturen mailing

 • Wanneer er verschillende relaties met hetzelfde e-mailadres in de mailinglist staan, geeft het systeem een melding om te kunnen voorkomen dat de mailing dubbel verstuurd wordt aan deze e-mailadressen.
Releasedatum: Woensdag, 7 oktober 2015

Archiefnummer in zoekresultaten van dossiers

 • In de zoekschermen voor dossiers, insolventie en incasso is de kolom 'Archiefnummer' toegevoegd. Als veld op het dossier was 'Archiefnummer' al langer beschikbaar. Nu ook als kolom in de zoekresultaten.
Releasedatum: Donderdag, 27 augustus 2015

Documenten bewerken vernieuwd

 • De koppeling om documenten te bewerken is compleet vernieuwd. Hierdoor is er geen afhankelijkheid meer van de Java-plugin van de browser (Java op de computer is wel nodig).
 • Tevens zitten er nieuwe mogelijkheden in om o.a. te zien of een document reeds bewerkt wordt door een collega.
 • U kunt deze mogelijkheid inschakelen in de instellingen via Correspondentie, - Koppeling Document Bewerken, - Bewerk document (nieuwe versie)
Releasedatum: Donderdag, 6 augustus 2015

Staffel incassodossiers op basis van bedrag

 • Vanaf deze update is het mogelijk om incassokosten en provisie over geïncasseerde bedragen in te stellen op een bedrag in plaats van alleen een percentage.
 • Het onderhoudsscherm voor deze instellingen is beschikbaar via het gebruikersmenu rechtsboven in het scherm, - Instellingen, - Bedrijf, - Incasso, - Provisie, - Incassokosten (staffels).
Releasedatum: Donderdag, 30 juli 2015

Incasso importbestand voor vorderingen uitgebreid met land

 • Het importbestand (Excel) om incassovorderingen mee te importeren is uitgebreid met de mogelijkheid om het land waar de debiteur is gevestigd toe te voegen.
Releasedatum: Donderdag, 23 juli 2015

Afwijkende volgorde instellen voor verrekeningen op incassodossier

 • Binnen de incassomodule worden geïncasseerde bedragen standaard eerst verrekend met de incassokosten, vervolgens met de rente en tot slot met de hoofdsom. Aangezien de volgorde waarin geïncasseerde bedragen worden verrekend invloed heeft op de renteberekening is het vanaf nu mogelijk om van deze volgorde af te wijken.
 • De volgorde van verrekening kan gewijzigd worden door vanuit de bedrijfsinstellingen te navigeren naar: Incasso, - Standaard volgorde renteberekening
Releasedatum: Donderdag, 2 juli 2015

Vanuit de e-mail kunnen alle gearchiveerde e-mails direct opgevraagd worden

 • In de e-mailomgeving zijn twee linkjes toegevoegd. Hiermee kunnen direct alle uitgaande of inkomende e-mails, die opgeslagen zijn, opgevraagd worden in het Documenten en E-mails scherm.

Kolom opmerkingen is toegevoegd bij Insolventie

 • In het zoekscherm van insolventiedossiers zijn de opmerkingen direct inzichtelijk.
Releasedatum: Donderdag, 25 juni 2015

Verbeterd Onderhanden werk rapport

 • We hebben het rapport Onderhanden werk op een aantal punten verbeterd:
  • Het wordt nu naar Excel geëxporteerd.
  • Het overzicht is duidelijker gemaakt.
  • Er wordt rekening gehouden met datumselectie.
  • De zoekcriteria staan boven in het document.
 • Bij deze wijzigingen is de oude rapportage komen te vervallen. Het nieuwe rapport vindt u in hetzelfde menu met als naam: "xls Onderhanden werk - beknopt".
Releasedatum: Donderdag, 18 juni 2015

Maak op uw website of intranet ook gebruik van de postcodecheck

 • Binnen uw BaseNet omgeving kunt u adresgegevens ophalen en aanvullen aan de hand van de door u ingevulde postcode en huisnummer. Nu is deze functionaliteit ook beschikbaar voor uw webformulieren zoals u deze op uw website of intranet omgeving gebruikt.
Releasedatum: Donderdag, 4 juni 2015

Mobiele gebruikers makkelijker te beheren

Mobiele gebruikers zijn rechtstreeks te beheren via de gebruikersaccounts.

Releasedatum: Donderdag, 7 mei 2015

Tabblad overige relaties op dossiers verbeterd

 • De referentie is toegevoegd en overige gegevens worden overzichtelijker weergegeven.
Releasedatum: Donderdag, 12 maart 2015

Voorvertoning Documenten en E-mails verbeterd

 • De voorvertoning neemt nu standaard ruimte in beeld en wordt pas getoond wanneer er op de regel geklikt wordt.

Meer ruimte in de e-mail

 • De bovenste twee balken zijn samengevoegd om meer ruimte voor e-mail te creëren.
 • De postbussen kunnen in/uitgeklapt worden.
 • Een inkomende e-mail kan vanuit de voorvertoning vergroot worden middels de pijltjes in de rechter bovenhoek.

CC en BCC standaard uitgeklapt

 • Wanneer de CC en BBC velden uitgeklapt worden, blijft de status onthouden zodat deze bij een volgende e-mail ook direct zichtbaar zijn.

Extra gegevens inkomende e-mail standaard uitgeklapt

 • Wanneer de extra gegevens (Van, Aan) bij een inkomende e-mail uitgeklapt worden, door op het pijltje achter het onderwerp te klikken, wordt de status onthouden zodat dit bij een volgende e-mail ook direct zichtbaar is.

Weergave agenda

 • In de agenda en multi-agenda zijn er aanpassingen doorgevoerd voor meer onderscheid in kolommen.
 • Tevens is de rechter balk smaller gemaakt, om meer ruimte te creëren voor de rest van de agenda

Zoekscherm taken sterk verbeterd

 • De aanpassingen in het zoekscherm voor taken zorgen voor meer overzicht en een compactere weergave.
 • Zo wordt het scherm beter benut en zijn er meer resultaten zichtbaar.
Releasedatum: Dinsdag, 10 februari 2015

BaseNet interface volledig vernieuwd

 • De interface is volledig gemoderniseerd om het geheel nog beter te doen aansluiten bij de nieuwste standaarden en om groter gebruiksgemak te realiseren in de dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard kan het even wennen zijn, neem daarom de tijd om alle grote en kleine verbeteringen te ontdekken.
 • Het systeem zal beter geschikt zijn voor verschillende soorten schermen als ook tablets. Zo zijn de letters groter en beter leesbaar en is het ruimer op gezet voor meer overzichtelijkheid en rust. Verschillende onderdelen kunnen bijvoorbeeld ook in- en uitgeklapt worden om meer ruimte te creëren waar nodig.
 • Voor meer informatie leest u het uitgebreide overzicht van verbeteringen aan de interface.
Releasedatum: Woensdag, 7 januari 2015

Navigeren door de tijd in widget voor urenregistratie

 • Op uw startscherm is de widget voor urenregistratie beschikbaar. Hierin is het nu mogelijk om in stappen van een week terug of vooruit in de tijd te gaan. De navigatie is links van de tabel met het urenoverzicht geplaatst.
 • Als de widget bij u nog niet actief is op uw startscherm kunt u deze eenvoudig activeren. Klik u op het instellingen icoon (tandwieltje) van het startscherm en plaatst u een vinkje voor de widget met de naam 'Uren'. Klik vervolgens op de 'Bewaar' knop om de nieuwe instellingen op te slaan.

Dagelijks wordt er aan het systeem gewerkt. Deze verbeteringen worden in de wekelijkse update voor u klaargezet, zonder dat u er wat voor hoeft te doen.

De changelog toont een lijst met (belangrijke) aanpassingen en uitbreidingen die met een dergelijke update live komen te staan voor alle gebruikers.

Hierbij gaat het enkel om een selectie van alle ontwikkelingen en verbeteringen. Een groot deel van de ontwikkelingen vindt plaats "onder de motorkap". Dat zijn bijvoorbeeld aanpassingen voor security, algemene systeemverbeteringen, optimalisaties en (kleine) bugfixes. Dergelijke aanpassingen vinden dagelijks plaats, maar worden dus niet in de changelog getoond.