• BaseNet Webinar: Kennissessie Clientenportaal
  • Datum: Woensdag, 15 maart 2023
  • Capaciteit: 100
  • Programma
  • 13:00 / 13:05: Aanmelden
  • 13:05 / 13:45: Doorlopen aanmaken, aanpassen en beheren clientenportaal
  • 13:45 / 14:00: Vragenronde