Standaard zijn niet alle lettertypes beschikbaar voor de verschillende type templates. Voor documenten, zijn de standaard lettertypes van MS Office beschikbaar. Voor e-mail templates (dus ook digitale nieuwsbrieven) zijn de standaard lettertypes voor het web beschikbaar.

Lettertypes voor document templates

Document templates die door BaseNet worden ontwikkeld worden opgeleverd in een lettertype uit onderstaande lijst met lettertypes.

 • Arial
 • Arial Black
 • Arial Narrow
 • Arial Unicode MS
 • Book Antiqua
 • Bookman Old Style
 • Bookshelf Symbol 7
 • Calibri
 • Cambria
 • Cambria Math
 • Candara
 • Century
 • Century Gothic
 • Comic Sans MS
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Courier New
 • Estrangelo
 • Edessa
 • Franklin Gothic Medium
 • Garamond
 • Gautami
 • Georgia
 • Impact
 • Latha
 • Lucida Console
 • Lucida Sans Unicode
 • Mangal
 • Marlett
 • Microsoft Sans Serif
 • MS Mincho
 • MS Outlook
 • MS Reference Sans Serif
 • MS Reference Speciality
 • MT Extra
 • MV Boli
 • Palatino Linotype
 • Raavi
 • Segoe UI
 • Shruti
 • Sylfaen
 • Symbol
 • Tahoma
 • Times New Roman
 • Trebuchet MS
 • Tunga
 • Verdana
 • Webdings
 • Wingdings
 • Wingdings 2
 • Wingdings 3

Lettertypes voor e-mailtemplates

Bij het instellen van een lettertype voor het web of e-mail wordt gebruik gemaakt van een kort lijstje van lettertypes. Op de computer van de lezer of de ontvanger worden bij het bekijken van de webpagina of het lezen van het e-mailbericht de in het lijstje aanwezige lettertypes één voor één afgegaan tot er een lettertype op de computer van de ontvanger wordt gevonden die in de lijst aanwezig is. Het eerst gevonden lettertype wordt gebruikt om de tekst weer te geven. Onderstaand treft u een aantal veel voorkomende voorbeelden van dergelijke lijstjes.

Het opnemen van een 'eigen' lettertype is in de meeste gevallen zinloos. Wanneer uw lettertype niet aanwezig is op de computer van de ontvanger van het e-mailbericht, en dat is in bijna alle gevallen, zal het bericht nooit in het door u gewenste lettertype weergegeven worden.

Voorbeelden van schreefloze lettertypes

Templates die door BaseNet worden ontwikkeld worden opgeleverd in een lettertype uit onderstaande lijst van lijstjes met lettertypes.

 • Arial, Helvetica, sans-serif
 • Arial Black, Gadget, sans-serif
 • Comic Sans MS, cursive, sans-serif
 • Impact, Charcoal, sans-serif
 • Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif
 • Tahoma, Geneva, sans-serif
 • Trebuchet MS, Helvetica, sans-serif
 • Verdana, Geneva, sans-serif

Voorbeelden van lettertypes met schreef

 • Georgia, serif
 • Palatino Linotype, Book Antiqua, Palatino, serif
 • Times New Roman, Times, serif

Voorbeelden van proportionele lettertypes

Proportionele lettertypes, ook wel monospace genoemd, zijn lettertypes waarvan alle karakters dezelfde hoeveelheid ruimte in beslag nemen. De kleine letter 'i' neemt bijvoorbeeld dezelfde ruimte in als de hoofdletter 'W'.

 • Courier New, Courier, monospace
 • Lucida Console, Monaco, monospace