Het Advocatenblad bestaat 100 jaar! En dat is natuurlijk reden voor een feestje (en een congres). Op 25 september vindt dan ook het Eeuwcongres plaats om dit bijzondere wapenfeit te vieren.

Het thema van het congres is: Het kan altijd beter. Hoewel de advocatuur zich de afgelopen 100 jaar natuurlijk ontzettend ontwikkeld heeft, zijn er, zeker met het oog op de snel veranderende samenleving, nog steeds verbeterpunten. Op het programma staat onder andere het imago van de advocatuur, hiervoor laat het Advocatenblad momenteel een onderzoek uitvoeren onder consumenten, mkb’ers en bedrijfsjuristen. Daarnaast zal het huidige en toekomstige verdienmodel aan bod komen en het nut en de risico’s van reviewsites en hoe hier mee om te gaan. Naast het talkshow gedeelte zullen er ook masterclasses georganiseerd worden waarmee opleidingspunten te verdienen zijn. Zo zijn er onder andere workshops over het inzetten van social media, blockchain & smart contracts, helder schrijven, juridische artikelen publiceren en natuurlijk de kronieksessies.

Ook zal het Advocatenblad ter ere van hun 100-jarige bestaan voor het eerst een prijs uitreiken aan de advocaat die geldt als Parel van de Balie. Deze advocaat heeft een voorbeeldfunctie voor de advocatuur, vervult de kernwaarden met verve, vertegenwoordigt de beroepsgroep op gedegen wijze en levert een bijzondere bijdrage aan het vak. Een vakjury kiest uit de voordrachten vijf genomineerden, vervolgens zullen de aanwezigen op het congres beslissen wie gekroond zal worden tot de Parel van de Balie 2018.

Natuurlijk mag BaseNet als het meest complete software systeem voor de advocatuur niet ontbreken op dit bijzondere event. Bij onze stand zullen wij aanwezig zijn om al uw vragen over BaseNet te beantwoorden (en om even gezellig mee te kletsen).   

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het advocatenblad of de speciale Eeuwcongres website.