KEI

BaseNet is vanaf het allereerste begin direct begonnen met KEI en had van meet af aan de ambitie om testpartner te worden. In maart 2015 resulteerde dit in de eerste concrete contacten tussen BaseNet en Rechtspraak. Ongeveer een jaar later (maart 2016) is hier een afspraak uit voortgekomen om de mogelijkheden voor het testpartnerschap te bespreken. In het jaar ertussen, heeft BaseNet niet stilgezeten en is er vooruitgewerkt en zijn er vele voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van de koppeling. Binnen enkele weken na het eerste gesprek, is BaseNet gekozen als één van de drie testpartners van Rechtspraak voor de system2system-koppeling. BaseNet is hierbij de enige testpartner die rechtsreeks een geïntegreerde koppeling ontwikkelt voor een kantoorautomatiseringssysteem binnen de advocatuur.

Eén van de voordelen van een rechtstreekse koppeling is dat BaseNet het maximale uit de koppeling kan halen zonder hierbij hinder te ondervinden van derden. In feite gaat BaseNet rechtstreeks het stopcontact in als stekker en kan BaseNet hierdoor de implementatie van de koppeling optimaal benutten, zonder afhankelijkheden van anderen.

Samen met Rechtspraak en de andere testpartners zijn diverse ontwikkel- en testfasen doorlopen in de afgelopen maanden. Op het moment bevinden wij ons in de allerlaatste (technische) testfase van de koppeling. Hierbij worden de spreekwoordelijke puntjes op de "i’s" gezet.

Dat een koppeling technisch goed en kloppend moet werken, staat natuurlijk voorop. Daar hebben wij gezamenlijk zorg voor gedragen met Rechtspraak. Maar daarnaast is het ook van groot belang dat een advocaat dit prettig kan gebruiken en er efficiënter door zal werken. Om deze reden is er parallel aan dit traject een apart project gestart om de integratie binnen BaseNet zo goed en gebruiksvriendelijk mogelijk te realiseren. Een aantal (vooraf geselecteerde) advocatenkantoren staat ons hierin bij om ons te voorzien van input.

Mogelijkheden system2system-koppeling

De S2S-koppeling biedt vanuit Rechtspraak de volgende mogelijkheden, welke BaseNet in de koppeling gerealiseerd heeft:

 • Zaakindiening

  In eerste instantie enkel handelsvorderingen art 113. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld vreemdelingenzaken, zullen vanuit Mijn Rechtspraak gestart moeten worden totdat de rechtspraak ondersteuning voor dit type zaken vanuit de S2S koppeling mogelijk maakt.

 • Toegang tot zaken

  Met SNG codes kan een advocaat toegang krijgen tot een zaak en worden automatisch zaak en documentgegevens bij de rechtspraak opgehaald voor de betreffende zaak.

 • Verschijnen voor één of meerdere verweerders

  Nadat de zaak in het systeem verwerkt is tot een dossier (wat een fluitje van een cent is in BaseNet dankzij de geïntegreerde koppeling), kan de advocaat er voor kiezen om voor één of meerdere verweerders binnen de zaak te verschijnen.

 • Verweerschrift indienen voor één of meerdere verweerders

  Nadat er voor één of meerdere verweerders verschenen is, krijgt de advocaat de taak (te verwerken tot rolhandeling, agendapunt of taak in BaseNet) vanuit KEI om een verweerschrift in te dienen met een optionele indicatie van tegenvordering.

 • Documenten en berichten met de rechtspraak uitwisselen

  Bij alle bovenstaande opties, op toegang na, kunnen de relevante stukken direct meegestuurd worden vanuit BaseNet. Volgens de specificaties van de koppeling dienden document als PDF-A aangeboden te worden, BaseNet zal hierbij de mogelijkheid bieden om documenten automatisch naar PDF-A te converteren en te versturen.

 • Losse documenten

  Uiteraard is het ook mogelijk om losse documenten en berichten te versturen. Hierbij zijn twee mogelijkheden; een PDF-A document en een platte tekst.

Wat houdt het in de praktijk in voor advocaten

 • Gebruik koppeling is optioneel

  Wanneer een advocaat (of heel kantoor) niet met de koppeling werkt, dienen gegevens en het verwerken daarvan direct via Mijn Rechtspraak te verlopen. Dat houdt in dat gegevens dubbel (zowel in het eigen systeem als in Mijn Rechtspraak) ingevoerd moeten worden, wat extra tijd kost en de kans op fouten vergroot.

 • Andere werkwijze

  Geen verbetering kan zonder verandering gerealiseerd worden. Deze veranderingen zullen dan ook invloed hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Het contact met rechtbanken wordt immers gedigitaliseerd, een groot deel van de communicatie verloopt dan via KEI (S2S of Mijn Rechtspraak). Dat zal zeker in het begin even wennen zijn.

 • Overgangsperiode

  Regelmatig wordt 1 februari 2017 genoemd als dé datum. Dit klopt, alleen gaat niet alles in één keer om. De S2S-koppeling kan dan bijvoorbeeld nog niet alle typen zaken afhandelen, ook is het niet direct landelijk gedekt. Dat betekent dus dat er een overgangsperiode zal zijn, wat het enerzijds misschien makkelijker maakt (niet alles zal in één keer anders zijn) en tegelijkertijd ook voor verwarring kunnen zorgen. Het één moet via het oude kanaal, het ander via het nieuwe kanaal. Hierover wordt concreet het volgende gemeld:

  De Rechtspraak staat aan de vooravond van de uitrol civiel 1.0. 1 februari 2017 is de planning dat handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging live gaat althans in de gerechten Midden Nederland en Gelderland. Betreft een spannende fase of iedereen er klaar voor is. Het systeem lijkt te werken en de gerechten lijken ook klaar te zijn. Nu de vraag nog of de advocatuur er klaar voor is.

BaseNet is er in ieder geval klaar voor, wij hopen u ook!