Vanaf 22 mei 2017 is het mogelijk om vrijwillig de eerste procedures (artikel 113 Rv.) via Mijn Rechtspraak te laten verlopen. Voor gebruikers van BaseNet is het dankzij de volledige online advocatuur-oplossing en het samenwerkingsverband met de Rechtspraak nu ook mogelijk om online via BaseNet te procederen. 

De toegevoegde waarde van de unieke KEI-integratie is onder andere:
  • direct in BaseNet het dossier aan melden bij de Rechtspraak;
  • berichten en documenten eenvoudig beheren;
  • berichten met een druk op de knop verder verwerken tot bijvoorbeeld taken, agendapunten of rolhandelingen;
  • dubbele invoer (grotendeels) vermijden;
  • nieuwe zaak indienen of toegang verkrijgen (verschijnen) in een dossier.
Doordat de nieuwe koppeling het aantal handelingen om digitaal te procederen vermindert, helpt BaseNet uw kantoor kosteloos efficiënter om te gaan met de digitalisering van de Rechtspraak.

Wat is KEI?

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak heeft als doel procedures sneller en eenvoudiger te maken door (digitale) modernisering van de rechtspraak. Voor advocaten wordt digitaal procederen verplicht, iedere advocaat krijgt daarom toegang tot het portaal ‘Mijn Zaak’.

De systeemkoppeling zorgt ervoor dat steeds meer zaken niet meer via ‘Mijn Zaak’ worden geregeld, in plaats hiervan kunnen de zaken direct vanuit de BaseNet-omgeving geregeld worden.

Over BaseNet en KEI

BaseNet is vanaf het eerste moment direct begonnen met de integratie van KEI. Toen bekend werd dat er digitaal geprocedeerd kon gaan worden, had BaseNet direct de ambitie om testpartner te worden. In maart 2015 resulteerde dit in de eerste concrete contacten tussen BaseNet en de Rechtspraak. Ongeveer een jaar later (maart 2016) is hier een afspraak uit voortgekomen om de mogelijkheden voor het testpartnerschap te bespreken. In het jaar ertussen, heeft BaseNet niet stilgezeten; er is vooruitgewerkt en er zijn vele voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van de koppeling. Binnen enkele weken na het eerste gesprek, is BaseNet gekozen als één van de drie testpartners van de Rechtspraak voor de system2system-koppeling. BaseNet is hierbij de enige testpartner die rechtsreeks een geïntegreerde koppeling ontwikkelt voor een kantoorautomatiseringssysteem binnen de advocatuur.