BaseNet logo BaseNet op Twitter BaseNet op LinkedIn
Algemene Verordening Gegevensbescherming maart 2018
 
de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 
 
Wanneer?

Zoals u mogelijk al weet, zal vanaf 25 mei de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht worden.

De AVG vervangt de op de Europese richtlijn uit 1995 gebaseerde Wet Bescherming Persoonsgegevens, die niet langer toereikend bleek voor de complexiteit van de moderne digitale wereld.

 
BaseNet en AVG?

BaseNet heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om tot een uniforme Verwerkersovereenkomst te komen. Omdat wij de mening van onze klanten belangrijk vinden, hebben wij vorig jaar al meerdere kantoren bij dit intensieve proces betrokken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gestandaardiseerde verwerkers-overeenkomst die wij op korte termijn zullen aanbieden.

 
Wat kunt u doen?

Bij BaseNet heeft het waarborgen van de beveiliging van uw gegevens en communicatie de hoogste prioriteit.

Veel gebruikers weten (nog) niet dat ze zelf ook een belangrijke rol hebben in het bewaken van de veiligheid van hun in BaseNet opgeslagen data. BaseNet biedt haar gebruikers diverse opties om de data extra te beveiligen, namelijk:

IP-filtering: Aan de hand van IP-filters kunt u bepalen wie er van welke locatie in uw BaseNet- omgeving kan inloggen.

Wachtwoordbeleid: Door een sterk wachtwoord te hanteren, deze regelmatig te vernieuwen en inloggegevens niet met anderen te delen, verlaagt u het risico op misbruik van uw account.

Tweestaps-authenticatie: Een SMS-code of Push-notificatie vanuit de BaseNet app biedt een extra laag van authenticatie zodat u meer zekerheid heeft over de identiteit van wie er inlogt. 
        
Gelijktijdig inloggen

Gelukkig hebben veel kantoren de mogelijkheid om meerdere keren tegelijk te kunnen inloggen reeds uitgeschakeld. Alhoewel wij dit ten zeerste afraden, zijn er desondanks nog kantoren die meerdere login-sessies op één account tegelijk toestaan. Op deze wijze heeft u als bedrijf te weinig controle over uw accounts, en kunt u derhalve niet voldoen aan de veiligheidseisen die wij naar aanleiding van de AVG hanteren. Vanaf 1 mei is het daarom bij al onze klanten automatisch niet meer mogelijk om meerdere keren tegelijk op één account in te loggen.

 
Wat wordt er van u verwacht?

De verwerkersovereenkomst zal binnenkort bij gebruikers met toegang tot de bedrijfsinstellingen verschijnen in BaseNet, en ter ondertekening worden aangeboden.

Akkoord nodig vóór 25 mei
Het is belangrijk om te weten dat wij een akkoord van u nodig hebben vóór 25 mei. Indien wij uw akkoord niet voor deze datum hebben, mogen wij juridisch gezien geen gegevens meer namens u verwerken! Dit betekent automatisch dat verdere toegang tot BaseNet onmogelijk is tot het moment van ondertekening.

BaseNet B
Bekijk hier de online versie van dit bericht