KEI en BaseNet


Voor advocatenkantoren die werken met BaseNet (en veel procederen) is BaseNet momenteel bezig met het ontwikkelen van een systeemkoppeling.

Project KEI en BaseNet als testpartner


woensdag, 11 mei 2016, door: www.basenet.nl

Update:

Lees hier de update van december 2016.

KEI en BaseNet

De laatste tijd ontvangt BaseNet regelmatig vragen van gebruikers over de status van KEI. Hieronder volgt een update met extra toelichting omtrent de inhoud en voortgang.

Wat is KEI

KEI (voluit: programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) heeft als doel procedures en sneller en eenvoudiger te maken door (digitale) modernisering van de rechtspraak.  
 
Voor advocaten wordt digitaal procederen verplicht. Iedere advocaat krijgt toegang tot een portaal genaamd: Mijn Zaak. 

Systeemkoppeling

Voor advocatenkantoren die werken met BaseNet (en veel procederen) is BaseNet momenteel bezig met het ontwikkelen van een systeemkoppeling.
 
De systeemkoppeling maakt het mogelijk om vanuit de bestaande BaseNet omgeving digitaal te procederen. 

Testpartner

BaseNet is door De Rechtspraak geselecteerd als testpartner en gaat als software-aanbieder zelfstandig een koppeling ontwikkelen.

Voortgang koppeling

Op het moment van schrijven zijn nog steeds niet alle specificaties volledig uitgewerkt. De afgelopen maanden heeft BaseNet hard gewerkt aan de koppeling. Alle onderdelen die tot nu toe afgerond kunnen worden, zijn reeds ontwikkeld.

Echter zijn nog niet alle specificaties definitief en komen er vanuit KEI uitbreidingen aan die we (ook als testpartner) direct op zullen pakken
 
Doordat BaseNet een webbased-applicatie levert en volgens de laatste stand der techniek werkt, zijn er veel mogelijkheden voor wat betreft het koppelen.
BaseNet heeft ook reeds veel ervaring met het bouwen en onderhouden van koppelingen. 

Uitrol KEI

Voordat KEI kan worden uitgerold zijn er nog een aantal zaken die geregeld moeten worden. Er dient nog een wet te zijn die het een en ander regelt. Dit is iets wat op korte termijn zou moeten worden gerealiseerd.
 
De specificaties zijn nog aan verandering onderhevig en de systemen om te testen zijn pas over een paar maanden gereed (schatting sept/okt).
 
Bovenstaande in acht nemend is de verwachting dan ook dat het tot begin volgend jaar zal duren vooraleer KEI zal worden uitgerold.

Wat moet u doen?

BaseNet brengt wekelijks updates uit van haar systeem zonder dat gebruikers hier hinder van ondervinden.
 
Nieuwe functionaliteiten zijn te raadplegen via onze changelog welke u hier kunt vinden. Middels de changelog zal BaseNet gebruikers ook periodiek informeren over aanpassingen ten behoeve van KEI, wanneer dit van toepassing is.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande toelichting nog vragen? In dit geval kunt u altijd rekenen op de vertrouwde ondersteuning vanuit onze servicedesk (servicedesk@basenet.nl 020-6855031)

 

BaseNet App


Middels de App kunnen gebruikers van de software van BaseNet ook onderweg toegang krijgen tot hun gegevens.

  • Agenda
  • Taken
  • Relaties
  • Dossiers / Projecten
  • Uren
  • Correspondentie
  • en meer...

De BaseNet app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Android toestellen of tablets.