Wetswijziging BTW-tarief per 1 oktober 2012 BaseNet logo
Per 1 oktober 2012 zal het BTW-tarief voor leveringen/diensten belast met 19% worden verhoogd naar 21%. Om deze overgang mogelijk te maken, heeft BaseNet de benodigde technische aanpassingen doorgevoerd.

U als klant dient echter ook nog enkele stappen te ondernemen. Om u hierbij te ondersteunen, hebben wij een stappenplan opgesteld welke u in de bijlage van deze e-mail aantreft.

Voor meer informatie over de gevolgen van deze wetswijziging voor u als bedrijf verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Hier treft u onder meer een brochure met daarin een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Indien u vragen heeft over welk BTW-tarief u in een bepaalde situatie in rekening dient te brengen en hoe om te gaan met uw onderhanden werk en in rekening gebrachte voorschotten, dan verzoeken wij u deze voor te leggen aan uw boekhouder / accountant. Voor vragen met betrekking tot de verwerking hiervan binnen onze administratiemodule kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 020-6855031 (kies optie 3 in het keuzemenu voor de afdeling administratie) of e-mail naar administratiehelpdesk@basenet.nl.
Externe verwijzingen: Bijlage: