BaseNet Accountancy


wolk

BaseNet Accountancy, CRM voor accountants


BaseNet accountancy is het ideale pakket voor accountants, met een aparte module voor dossierbeheer, werkopdrachten, urenregistratie, facturatie en een geïntegreerde administratiemodule of koppelingsmogelijkheden met externe boekhoudprogramma's zoals Twinfield.

Binnen BaseNet accountancy zijn ook de modulen e-mail, agenda, taken en correspondentie allen geïntegreerd.

Totaaloplossing voor accountants

Het softwarepakket van BaseNet accountancy is voor accountants de totaaloplossing. Al uw klantgegevens met zijn dossier staan centraal opgeslagen in BaseNet. Per dossier kunnen eenvoudig werklijsten gerealiseerd worden, zodat de opbouw van het digitale dossier eenvoudig te beheren en te controleren is. Uw klant kan daarnaast belangrijke documenten via een uploadfunctie in het klantenportaal uploaden, zodat deze gegevens direct in de correspondentie is toegevoegd en in de werklijst is bijgewerkt.

 

Met BaseNet is de veiligheid van alle gegevens gewaarborgd. In een tijd waar een escrow niet meer voldoet, is het geruststellend dat de continuïteit gegarandeerd is middels de stichting ITsurance.
mr. Koenraad de Klerk, advocaat bij VDT Advocaten & Mediators in Tilburg