Agenda en taken voor consultants


Agenda en taken voor consultants

Met de agendamodule van BaseNet heeft u uw afspraken altijd en overal bij de hand. De afspraken kunt u koppelen aan uw relaties en / of projecten. Hierdoor bouwt u automatisch relatiehistorie op.

Er zijn diverse mogelijkheden om uzelf en de aan het agendapunt gekoppelde relatie aan de afspraak te herinneren. Desgewenst verschijnt er een pop up in het systeem of u geeft aan dat u een sms herinnering wilt ontvangen. De reminders zijn per agendapunt afzonderlijk in te stellen.

Uw eventuele deadlines kunt u door middel van taken vastleggen. Het is mogelijk een signalering te ontvangen als de taak dreigt te escaleren.


Altijd en overal de beschikking over uw taken en agenda

Doordat BaseNet volledig via internet functioneert beschikt u altijd en overal over uw actuele agenda en taken.

Waar u ook bent beschikt u over uw actuele agenda en/of takenlijst. Afspraken welke op kantoor worden ingepland zijn voor u direct zichtbaar binnen het systeem.

Het is ook mogelijk gegevens in te zien en beheren middels de BaseNet app, waardoor u ook onderweg altijd op de hoogte blijft.

Onderweg uw afspraken inzien met de BaseNet app

Indien u te allen tijde wilt beschikken over uw gegevens kunt u gebruik maken van de BaseNet app. De app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Android toestellen of tablets.

Middels de app kunt u uw agenda en contacten inzien, maar ook uw projectgegevens. Alle correspondentie kan doorzocht en geraadpleegd worden, tevens kunt u mobiel uw uren schrijven.

Direct inzicht in deadlines

Het is belangrijk om altijd inzicht te houden in uw deadlines. Taken zijn geïntegreerd met uw projecten en/of relaties waardoor deadlines gewaarborgd blijven.

Na het openen van uw project of relatie kunt u direct de historie bekijken. Binnen deze historie ziet u tevens wat er nog dient te gebeuren.

Taken kunt u toekennen aan gebruikers, binnen de taken legt u de deadlines vast. Door middel van pop-ups worden gebruikers gesignaleerd.


SMS herinnering ontvangen voor agendapunten

U hoeft nooit meer uw agendapunten te vergeten. BaseNet heeft diverse mogelijkheden om u te herinneren aan uw agendapunten. Het is mogelijk een pop-up te ontvangen, ook kunt u instellen om een SMS alert te ontvangen.

Bij ieder agendapunt kunt u instellen of en wanneer u een reminder wil ontvangen. Het is ook mogelijk gebruik te maken van de BaseNet CRM app.

Standaardprocessen samenvoegen in een workflow

Als er binnen uw organisatie veel standaardprocessen van toepassing zijn is het handig deze samen te voegen in een workflow.

Een workflow binnen BaseNet kan gedefinieerd worden als een serie gekoppelde taken. Deze taken kunnen toegewezen worden aan verschillende medewerkers (gebruikers).

Vervolgacties binnen de workflow kunnen automatisch 'getriggered' worden. Ook kunt ervoor zorgen dat standaard documenten automatisch naar voren komen bij het uitvoeren van een bepaalde taak.

Gebruik van workflows kunnen u veel werk uithanden nemen. Ook zijn uw deadlines direct inzichtelijk en kunt u vroeg inspringen bij eventuele escalatie.

Inzage uitsluiten voor bepaalde medewerkers

BaseNet heeft de mogelijkheid om te werken met inzagenniveaus. Deze niveaus kunt u als hoofdgebruiker zelf aanmaken en toekennen aan uw medewerkers (gebruikers).

Door deze niveaus toe te kennen kunt u bepaalde onderdelen van het pakket afschermen. Dit is onder andere mogelijk voor opgeslagen correspondentie, taken, agendapunten. Ook kan dit bij projecten.

Als een gebruiker geen machtiging heeft tot een bepaald inzagenniveau kan hij/zij de informatie niet zien. Binnen de agenda kunt u bijvoorbeeld een ziekenhuis afspraak met inzagenniveau privé markeren. Collega's zien wel dat er tijd geblokkeerd is in uw agenda. De afspraak kunnen ze echter niet bekijken.


Nooit meer een terugbelverzoek vergeten

Met BaseNet kunt u vrijwel geen terugbelverzoeken meer vergeten. Terugbeltaken kunt u eenvoudig toekennen aan uzelf of uw collega's (gebruiker).

Deze taken kunt u een escalatiedatum en tijd meegeven. Indien dit tijdstip wordt overschreden ontvangt de desbetreffende gebruiker (medewerker) automatisch een seintje. Hierdoor kunt u er tevens voor zorgen dat uw relaties worden teruggebeld op een tijdstip welke voor hen uitkomt.

Omdat de taken gekoppeld zijn aan uw relaties ziet u via de relatiehistorie altijd of en wanneer een terugbeltaak is opgepakt.

Mogelijkheid tot internetreserveringen

De module internetreserveringen is een optionele module van BaseNet welke het mogelijk maakt uw BaseNet agenda te koppelen aan uw internetsite.

Binnen BaseNet kunt u tijd vrijgeven waarop afspraken ingeplanned mogen worden. Uw cliënten kunnen vervolgens een afspraak maken via uw website. De lay-out van de afsprakenmodule wordt afgestemd met uw huisstijl.

Indien gewenst kunt u tijdens het afsprakenproces extra gegevens zoals formulieren e.d. alvast laten invullen. Deze gegeven worden voor u direct zichtbaar binnen uw BaseNet omgeving.