Facturatie


Het facturatieproces overzichtelijker maken via BaseNet

De facturatiemodule binnen BaseNet Online CRM biedt u ongekende mogelijkheden voor het afhandelen van uw facturatieproces. Binnen uw projecten kunt u de diverse financiële afspraken vastleggen. Deze afspraken worden gebruikt tijdens uw facturatieronde.

Het is mogelijk eenvoudig één of meerdere facturen uit te draaien. Hiervoor selecteert u de gewenste projecten en vervolgens kunt u de facturen aanmaken in uw eigen lay-out.

Opvolging van de facturatie kan eenvoudig plaatsvinden in de administratiemodule. Hier kunt u herinneringen uitdraaien en de aangemaakte facturen afboeken.


Projectadministratie

Binnen de projectadministratie van BaseNet kunt u diverse financiële instellingen kwijt. Ingeven van kantoorkosten, uurtarieven, doorbelastingen en\of producten is allemaal mogelijk. Hierdoor biedt BaseNet u ongekende flexibiliteit bij het creëren van uw facturen.

Financiële administratie

De financiële administratie van BaseNet biedt u diverse mogelijkheden om de opvolging van uw facturatie te regelen. U heeft altijd en overal direct inzicht in uw actuele debiteurenlijst. Het uitdraaien van herinneringen behoort ook standaard tot de mogelijkheden.

Creëer eenvoudig en snel één of meerdere facturen (batchgewijs-factureren)

Een factuur maken via BaseNet gaat zeer eenvoudig. Per project kunt u uw financiële afspraken vastleggen. Vervolgens koppelt u uw uren, producten en/of doorbelastingen aan de projecten en kunt u een factuur maken.

Selecteer één of meerdere projecten en geef uw specifieke voorkeuren voor de facturatieronde in. De facturen worden vervolgens gecreëerd in de door u gewenste lay-out.


Buitenlandse facturatie mogelijk

Binnen BaseNet behoort buitenlandse facturatie tevens tot de mogelijkheden. Er dient hiervoor een aangepaste factuur sjabloon aangemaakt te worden. Binnen deze sjabloon kan een afwijkende taal worden ingegeven.

In de administratiemodule worden alle producten aan de juiste BTW codes gekoppeld. Per relatie kunt u vervolgens aangeven welke factuur sjabloon u wilt gebruiken.

Als buitenlandse facturatie is ingesteld wordt automatisch de juiste factuur sjabloon gebruikt bij het aanmaken van uw facturen.

Uitdraaien herinneringen (in combinatie met administratiemodule)

Vanuit de administratiemodule binnen BaseNet kunt u eenvoudig factuurherinneringen aanmaken.

Binnen de ouderdomsanalyse ziet u direct uw openstaande debiteuren terug. Ook ziet u de vervaldata. Vanuit dit scherm kunt u eenvoudig herinneringen creëren.

Er kunnen meerdere soorten herinneringen ingesteld worden. Teksten voor herinneringen kunt u als gebruiker zelf onderhouden.

Betaalde facturen kunt u eenvoudig afboeken door uw betalingen te importeren vanuit uw bank.

Koppeling met relatiebeheer, projecten, urenregistratie en administratie

Uw facturatie wordt binnen BaseNet gekoppeld aan diverse onderdelen binnen het pakket. Na het registreren van uw uren kunt u automatisch facturen creëren in de door u gewenste lay-out.

Binnen uw projecten kunt u uw financiële afspraken vastleggen. U kunt een standaard instellen en indien gewenst een afwijking per project.

Doordat facturatie geïntegreerd is met overige onderdelen binnen het pakket kunt u informatie snel en overzichtelijk terugvinden. Opvolging van uw facturatie kunt u doen binnen de module financiële administratie van BaseNet.


Factuur in uw eigen huisstijl

Binnen BaseNet Online CRM is het mogelijk de standaard factuur sjabloon aan te passen aan uw huisstijl. Er kunnen binnen dit sjabloon diverse onderdelen automatisch opgeroepen worden.

De factuur sjabloon kan geheel naar uw wensen worden samengesteld.

U kunt ervoor kiezen automatisch een specificatie toe te voegen aan uw factuur. De lay-out en opbouw van de specificatie.

Factureren naar uw eigen voorkeuren

Of u nu factureert op basis van uren of producten, alles is mogelijk met BaseNet Online CRM Per project kunt u uw financiële voorkeuren vastleggen. Uurtarieven per medewerker per periode, kantoorkosten en/of producten. Ook kunt u aangeven of u een voorschotnota wilt versturen. Het systeem houdt rekening met uw voorkeuren.

Het is ook mogelijk een basis in te geven welke voor ieder nieuw aan te maken project wordt ingesteld. Voor specifieke gevallen kunt u een afwijking maken op de standaard instelling. Dit kunt u per project ingeven. Het opstellen van uw digitale factuur wordt hierdoor wel heel eenvoudig.


OHW (onderhanden werk) rapportage voor actueel inzicht

Binnen BaseNet Online CRM kunt u altijd kijken hoeveel er openstaat aan onderhanden werk. De informatie kunt u bekijken binnen een Excel document.

Dit Excel document geeft u direct inzicht in de actuele status van uw onderhandenwerk. Het toont tevens een specificatie van de gemaakte uren en is hierdoor ook een uitstekend controle middel als voorbereiding op uw facturatie.

PDF facturen en automatische incasso mogelijkheden

Het is mogelijk een factuur sjabloon aan te maken om pdf facturen te creëren. Deze pdf factuur kan direct als e-mail bijlage verstuurd worden vanuit BaseNet.

Het is ook mogelijk direct een incasso opdracht klaar te zetten. Deze opdrachten kunt u binnen de module financiële administratie exporteren naar uw bankomgeving. Zo wordt uw facturatie proces wel heel eenvoudig.