Afsprakenmodule voor medisch


Afsprakenmodule voor medisch

Met de afsprakenmodule van BaseNet Medisch kunt u op zeer efficiënte wijze het afsprakenproces binnen uw organisatie automatiseren. Binnen BaseNet medisch kunt u spreekuren vrijgeven welke direct beschikbaar gesteld worden via internet. Uw cliënten kunnen vervolgens via uw website een afspraak maken. Het afsprakengedeelte wordt geheel opgemaakt in uw huisstijl.

U kunt er voor kiezen om cliënten ook direct extra informatie in te laten ingeven welke relevant is voor het consult. De afhandeling kan vervolgens ook geheel via BaseNet lopen evenals de daarbij behorende facturatie. Opvolging van de facturatie kan via de administratiemodule van BaseNet. Van afspraak, facturatie tot administratie, BaseNet kan het allemaal.

Voor de telefonische afspraken heeft BaseNet een snelplanner ontwikkeld. Deze snelplanner maakt het mogelijk op zeer efficiënte wijze een afspraak in te plannen. Na het ingeven van beknopte basisgegevens kan er een mail verstuurd worden. Uw cliënt kan vervolgens vanuit deze e-mail het afsprakenproces voltooien.

 


Zeer flexibel in te richten

De afsprakenmodule van BaseNet biedt u diverse mogelijkheden om het afsprakenproces optimaal te begeleiden. Uw cliënten kunnen na het ingeven van een aantal basisgegevens aanvullende informatie achterlaten.

Deze formulieren kunnen geheel naar wens worden samengesteld. Ook afspraaktijden e.d. kunnen ingesteld worden. Er kunnen afwijkende waardes worden ingegeven voor families en/of herhaalafspraken.

Doordat u de vragenlijsten direct binnenkomen binnen BaseNet Medisch bent u optimaal voorbereid op het consult. Eventuele afwijkingen kunnen in een vroeg stadium getraceerd worden.

Efficiënt uw afspraken en spreekuren beheren

Binnen BaseNet Medisch geeft u spreekuren vrij. Deze spreekuren zijn vervolgens direct beschikbaar op uw internetsite. Cliënten hebben vervolgens de mogelijkheid een afspraak in te plannen via uw website.

Binnen de aangemaakte spreekuren kunt u diverse zaken vastleggen. Zo kunt u een locatie selecteren, maar ook een arts welke verantwoordelijk is voor het spreekuur. Per spreekuur kunt u tijden ingeven. Het aanmaken van besloten spreekuren –welke niet op internet worden getoond- is ook mogelijk.

Tijdens het afsprakenproces kunnen uw cliënten diverse extra informatie meegeven. Deze informatie is vervolgens direct beschikbaar binnen BaseNet Medisch.

Met BaseNet medisch regelt u niet alleen het afsprakenproces, maar kan ook de afhandeling gerealiseerd worden. Factureren behoort tevens tot de mogelijkheden.

Afspraken worden realtime bijgewerkt

De afspraken welke cliënten via de afsprakenmodule maken zijn direct beschikbaar binnen uw BaseNet omgeving.

Hierdoor kunt u voorafgaand aan het consult de ingevoerde gegevens bekijken. Eventuele afwijkingen op de anamnese worden hiermee in een vroeg stadium opgespoord.

Als een cliënt bij het maken van de afspraak nog niet alle gegevens heeft ingevuld kunt u dit tevens direct zien. Hierop kunt u middels de automatische e-mail koppelingen nogmaals verzoeken de gevraagde informatie aan te leveren.


Snelplanner voor snelle afhandeling telefonische afspraken

Omdat niet alle afspraken via internet worden gemaakt heeft BaseNet voor de telefonische afspraken een efficiënte tool ontwikkeld.

Met de snelplanner van BaseNet hoeft u slechts enkele basisgegevens in te vullen. Door het ingeven van een spreekuur, naw gegevens en e-mail adres kunt u een afspraak plannen. Na het maken van de afspraak wordt er direct een bevestigingsmail verstuurd naar uw cliënt.

Binnen de bevestigingsmail heeft u cliënt de mogelijkheid overige gegevens in te voeren. Deze gegevens zijn voor u vervolgens direct beschikbaar binnen BaseNet Medisch.

Automatische afspraakbevestigingen per e-mail

Tijdens het afsprakenproces zijn er een aantal verplichte velden welke uw cliënt dient in te vullen. Eén van deze velden is het e-mail adres.

Als uw cliënt een afspraak maakt via de afsprakenmodule heeft hij/zij direct de mogelijkheid overige gegevens (zoals bijvoorbeeld anamnese) in te geven. Uw cliënt kan er ook voor kiezen deze gegevens later in te voeren.

De bevestigingsmail naar uw cliënt toe bevat een link welke het in een later stadium invoeren van gegevens mogelijk maakt.

Gebruik van standaard e-mail- en/of brievensjablonen mogelijk

Het gehele systeem van BaseNet bevat uitgebreide mogelijkheden voor gebruik van templates (ook wel sjablonen genoemd). Templates zijn beschikbaar bij het maken van brieven en/of e-mails.

Binnen deze sjablonen kunt u eenvoudig alle ingevoerde informatie automatisch terug laten komen. De afspraakbevestiging is hier een goed voorbeeld van. Binnen de afspraakbevestiging worden diverse gegevens automatisch meegenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld NAW gegevens en datum en locatie van de afspraak.

Binnen het systeem zijn diverse standaard templates beschikbaar.


Diverse tijdseenheden in te stellen

Omdat iedere gebruiker andere voorkeuren heeft ten aanzien van afspraaktijden is dit binnen BaseNet Medisch flexibel in te stellen.

U kunt aangeven hoeveel tijd u besteed aan uw consult. Vervolgens kunt u afwijkingen aangeven bij het aanmelden van families. Ook is het mogelijk voor herhaalafspraken minder tijd te rekenen. Als u specifieke type afspraken heeft kan hiervoor ook een andere tijd ingesteld worden.

Naast bovengenoemde mogelijkheden kunt u zelf binnen BaseNet Medisch per spreekuur een aangepaste tijd laten hanteren.

Integratie met andere modules van BaseNet

De afsprakenmodule binnen BaseNet is volledig geïntegreerd met overige modules. Zo kunt u binnen de module relatiebeheer bij uw relaties de relatiehistorie bekijken. De relatiehistorie toont u direct alle voorgaande acties.

Ook het uitgebreide takensysteem en correspondentie zijn handige functies welke geïntegreerd zijn. Door gebruik van taken kunt u uw deadlines waarborgen.

Optioneel kunt u gebruik maken van de financiële module inclusief voorraadbeheer. Deze module biedt een interessante aanvulling op de afsprakenmodule. Binnen de financiële module kunt u de financiële opvolging van uw consulten regelen.

Automatische management van herhaalafspraken

Omdat het plannen van herhaalafspraken in meerdere opzichten interessant en belangrijk kan zijn is er een handige tool beschikbaar binnen BaseNet.

Na afloop van uw consult kunt u ervoor kiezen een herhaalafspraak direct in te plannen. Als uw cliënt echter pas over bijvoorbeeld een jaar dient terug te komen kunt u de gewenste afspraakdatum invoeren.

Via de ingang herhaalafspraken kunt u over een jaar automatisch een herhaalverzoek toezenden naar uw cliënt. Indien hij/zij binnen zes weken van deze datum al een consult heeft staan verdwijnt uw cliënt automatisch uit de lijst herhaalverzoeken.


Facturatie mogelijkheden gekoppeld aan afsprakenmodule

Tijdens het consult kunt u de diverse gerelateerde producten aanvinken. Deze producten vormen na afwikkeling de basis voor uw factuur.

De factuur wordt vormgegeven in de door u gewenste lay-out. Binnen de factuur kunt u diverse zaken automatisch terug laten komen.

Het tonen van verzekeringsinformatie behoort tevens standaard tot de mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen afspraken direct af te drukken en te verwerken na uw consult. Het is ook mogelijk dit achteraf te doen.

De optionele financiële module kan u ook voorzien in de complete financiële vervolgacties. Neem voor meer informatie contact op met BaseNet Medisch Facturatie gekoppeld aan de afsprakenmodule in BaseNet Medisch.

Marketinginformatie beschikbaar

De afsprakenmodule kan aan verschillende sites gekoppeld worden. Om een duidelijk beeld te krijgen waar de afspraken vandaan komen kan BaseNet een koppeling maken.

Deze koppeling geeft per gemaakte afspraak een referrer mee. Deze referrer wordt bij de afspraak getoond.

BaseNet maakt ook automatisch onderscheid tussen telefonische en internet afspraken. Hierdoor heeft u duidelijke informatie waar uw afspraken vandaan komen. Ook ziet u duidelijk welke sites extra aandacht behoeven.

Naast bovenstaande informatie is ook datum en tijdstip van aanmelding beschikbaar. Hierdoor heeft u een heel duidelijk profiel van uw klanten.