Vaccinatie


Vaccinatie

BaseNet Vaccinatie is volledig ingericht voor uw vaccinatiepraktijk. Door de koppeling met de LCR richtlijn –welke door BaseNet automatisch wordt ge–update– beschikt u altijd over de meest actuele informatie.

De afsprakenmodule zorgt ervoor dat uw cliënten afspraken via uw website kunnen inplannen. Bij het afsprakenproces vullen cliënten reisschema en anamnese in. Door deze werkwijze bent u uitstekend voorbereid op uw spreekuur. Na afloop van het consult kunt u een factuur creëren in een door u gewenste lay-out. Er is ook direct de mogelijkheid tot het inplannen van een herhaalafspaak.

In het kader van de kwaliteitszorg kunnen afgehandelde consulten onderling getoetst worden met uw collega’s.

Tot slot kunt u met de financiële module zorgen dat u inzicht heeft in de actuele status van uw voorraad. Ook kunt u complete opvolging geven aan uw facturatieproces.

 


Advies volgens LCR Richtlijnen

BaseNet Vaccinatie toont u advies volgens de LCR Richtlijnen. De protocollen welke normaal gesproken beschikbaar zijn in de LCR klapper heeft BaseNet volledig geïntegreerd binnen BaseNet Vaccinatie.

Als u bij de afhandeling van een consult op de adviesknop klikt zal het systeem op basis van de LCR Richtlijn, ingevoerde landen informatie en persoonlijke gegevens een advies genereren. Dit advies geeft aan welke vaccinaties u dient te geven, ook geeft het systeem advies in de voor te schrijven malaria receptuur.

Ook de kaarten en extra informatie van de LCR zijn geïntegreerd binnen het adviesscherm.

Voor gebruik van de richtlijn dient u aangesloten te zijn bij de LCR.

Afsprakenmodule in uw huisstijl en gekoppeld aan uw internetsite

De afsprakenmodule van BaseNet Vaccinatie wordt door BaseNet opgemaakt in uw huisstijl. Het opmaken van de module valt onder de standaard initialisatiekosten.

Het opmaken zorgt er voor dat uw cliënten de afspraak kunnen maken binnen de vertrouwde huisstijl. Binnen de afsprakenmodule worden uw kleuren gebruikt, het is ook mogelijk extra teksten toe te laten voegen.

De module kunt u naadloos integreren met uw bestaande website. Hiervoor bieden wij verschillende mogelijkheden.

De LCR richtlijn is standaard gekoppeld met de afsprakenmodule en zorgt ervoor dat uw cliënten tijdens het afsprakenproces reisschema en anamnese ingeven.

Automatische management van herhaalafspraken

Omdat het plannen van herhaalafspraken in meerdere opzichten interessant en belangrijk kan zijn is er een handige tool beschikbaar binnen Vaccinatie.

Na afloop van uw consult kunt u ervoor kiezen een herhaalafspraak direct in te plannen. Als uw cliënt echter pas over bijvoorbeeld een jaar dient terug te komen kunt u de gewenste afspraakdatum invoeren.

Via de ingang herhaalafspraken kunt u over een jaar automatisch een herhaalverzoek toezenden naar uw cliënt. Indien hij/zij binnen zes weken van deze datum al een consult heeft staan verdwijnt uw cliënt automatisch uit de lijst herhaalverzoeken.


Snelplanner voor snelle afhandeling telefonische afspraken

Omdat niet alle afspraken via internet worden gemaakt heeft BaseNet voor de telefonische afspraken een efficiënte tool ontwikkeld.

Met de snelplanner van BaseNet hoeft u slechts enkele basisgegevens in te vullen. Door het ingeven van een spreekuur, naw gegevens en e-mail adres kunt u een afspraak plannen. Na het maken van de afspraak wordt er direct een bevestigingsmail verstuurd naar uw cliënt.

Binnen de bevestigingsmail heeft u cliënt de mogelijkheid overige gegevens in te voeren. Deze gegevens zijn voor u vervolgens direct beschikbaar binnen BaseNet Medisch.

Automatische afspraakbevestigingen per e-mail

Tijdens het afsprakenproces zijn er een aantal verplichte velden welke uw cliënt dient in te vullen. Eén van deze velden is het e-mail adres.

Als uw cliënt een afspraak maakt via de afsprakenmodule heeft hij/zij direct de mogelijkheid overige gegevens (zoals bijvoorbeeld anamnese) in te geven. Uw cliënt kan er ook voor kiezen deze gegevens later in te voeren.

De bevestigingsmail naar uw cliënt toe bevat een link welke het in een later stadium invoeren van gegevens mogelijk maakt.

Efficiënt uw afspraken en spreekuren beheren

Binnen BaseNet Vaccinatie geeft u spreekuren vrij. Deze spreekuren zijn direct beschikbaar op uw internetsite. Cliënten hebben vervolgens de mogelijkheid een afspraak in te plannen via uw website.

Binnen de aangemaakte spreekuren kunt u diverse zaken vastleggen. Zo kunt u een locatie selecteren, maar ook een arts welke verantwoordelijk is voor het spreekuur. Per spreekuur kunt u tijden ingeven. Het aanmaken van besloten spreekuren –welke niet op internet worden getoond– is ook mogelijk.

Tijdens het afsprakenproces kunnen uw cliënten diverse extra informatie meegeven. Deze informatie is vervolgens direct beschikbaar binnen BaseNet Vaccinatie.

Met BaseNet Vaccinatie regelt u niet alleen het afsprakenproces, maar kan ook de afhandeling gerealiseerd worden. Factureren behoort tevens tot de mogelijkheden.


Facturatie mogelijkheden gekoppeld aan afsprakenmodule

Tijdens het consult kunt u de diverse gerelateerde producten aanvinken. Deze producten vormen na afwikkeling de basis voor uw factuur.

De factuur wordt vormgegeven in de door u gewenste lay-out. Binnen de factuur kunt u diverse zaken automatisch terug laten komen.

Het tonen van verzekeringsinformatie behoort tevens standaard tot de mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen afspraken direct af te drukken en te verwerken na uw consult. Het is ook mogelijk dit achteraf te doen.

De optionele financiële module kan u ook voorzien in de complete financiële vervolgacties.

Invoer van anamnese en reisbestemming(en) door uw cliënten

Om te zorgen dat u voorafgaand aan het consult over volledige informatie beschikt kunnen uw cliënten tijdens het maken van de afspraak anamnese en reisschema invoeren.

Deze gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar binnen BaseNet Vaccinatie. BaseNet heeft een mogelijk tot voorafgaand controleren van de afspraken. Binnen het menu “te controleren” kunt u aangeven of en welke cliënten behandeld mogen worden.

Als de gegevens nog niet binnen zijn kunt u eenvoudig een verzoek sturen de gegevens alsnog in te voeren.

Bij het afhandelen van het vaccinatieconsult is alle informatie beschikbaar. Deze informatie zal gebruikt worden voor het creëren van advies.

Afhandelen van hepatitis B projecten

Voor het afhandelen van hepatitis B projecten heeft BaseNet een optionele module ontwikkeld. Met deze module kunt u eenvoudig meerdere relaties importeren. Na het importeren kunt u de verschillende vaccinaties afhandelen.

De geïmporteerde relaties komen terecht in een project. Vanuit dit project kunt u de verdere afhandeling regelen. Met één druk op de knop kunt u de facturatie via het project regelen. Er wordt één factuur gecreëerd met specificatie van de gevaccineerde personen.

De financiële module kan eventueel de verdere afhandeling regelen. Ook wordt hier het voorraadbeheer in verwerkt.


Mogelijkheid tot invoer van vaccinatiehistorie

Bij de afhandeling van een vaccinatie consult binnen BaseNet Vaccinatie kunt u de vaccinatiehistorie ingeven. Bij het ingeven geeft u de producten (lees: vaccins) in en de geldigheidsdatum.

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt bij het creëren van een advies. De eerder gegeven vaccins worden lichtgedrukt getoond. Door binnen BaseNet met de muis over de vaccins heen te gaan wordt extra informatie getoond.

BaseNet Vaccinatie zorgt zelf ook voor historie opbouw. Als een cliënt in een later stadium voor een vervolgconsult komt zal het systeem automatisch de eerder gegeven producten tonen.

Mogelijkheid tot intercollegiale toetsing

In het kader van de kwaliteitszorg heeft BaseNet de mogelijkheid tot intercollegiale toetsing.

Intercollegiale toetsing maakt het mogelijk om afgewerkte consulten naderhand te bekijken en te toetsen. Na het openen van een afgewerkt consult wordt er automatisch informatie getoond over de gegeven.

Tijdens het toetsen kunt u geen aanpassingen meer doen aan het afgewerkte consult. Het is wel mogelijk opnieuw advies te creëren op basis van de LCR Richtlijnen. Verder kunt u opmerkingen invoeren en aangeven of de toetsing akkoord of niet akkoord is.

Het is mogelijk rapportage te draaien van de toetsingen.

Uitgebreid voorraadbeheer en boekhouding mogelijk

Met de financiële module van BaseNet kunt u uw voorraad en boekhouding regelen. De financiële module is een volwaardige oplossing voor de afhandeling van uw complete boekhouding.

Binnen de financiële module kunt u de opvolging van de facturatie regelen. Het versturen van herinneringen behoort standaard tot de mogelijkheden. Ook kunt u betalingen importeren en de BTW aangifte verzorgen.

De module voorziet u ook in uitgebreid voorraadbeheer. Het genereren van besteladvies is ook mogelijk.